Từ "irony" là gì? Khi nào sử dụng từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Từ "irony" là gì? Khi nào sử dụng từ này?

1. Từ "irony" là gì?

Từ này có nghĩa là "trớ trêu",  "mỉa mai", dùng để chỉ sự mâu thuẫn giữa những gì được nói và những gì thực sự xảy ra hoặc được ngụ ý. Nó thường được sử dụng để tạo ra sự hài hước hoặc để nhấn mạnh một điểm nào đó.

Ví dụ:

 1. It's ironic that the fire station burned down.
  Thật mỉa mai khi trạm cứu hỏa lại bị cháy.
 2. She posted a video on YouTube about how boring and useless YouTube is.
  Cô ấy đăng một video lên YouTube về việc YouTube chán và vô ích như thế nào, thật mỉa mai.
 3. The police station gets robbed.
  Đồn cảnh sát bị cướp, thật mỉa mai.

2. Các trường hợp sử dụng từ "Irony"?

Từ này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm:

 • Verbal irony: Khi một người nói một điều nhưng có nghĩa ngược lại.
 • Situational irony: Khi có sự khác biệt giữa những gì được mong đợi xảy ra và những gì thực sự xảy ra.
 • Dramatic irony: Khi khán giả biết điều gì đó mà nhân vật trong câu chuyện không biết.

Ví dụ:

 1. Verbal irony: Saying "Oh, great!" when something bad happens.
  Nói "Ôi, tuyệt vời!" khi điều gì đó tồi tệ xảy ra, thật mỉa mai.
 2. Situational irony: A pilot with a fear of heights.
  Một phi công sợ độ cao, thật mỉa mai.
 3. Dramatic irony: In a horror movie, the audience knows the killer is in the house, but the character does not.
  Trong một bộ phim kinh dị, khán giả biết kẻ giết người ở trong nhà nhưng nhân vật thì không, thật mỉa mai.

3. Các lưu ý khi sử dụng từ "Irony"?

Khi sử dụng từ này, cần chú ý:

 • Tránh nhầm lẫn với sarcasm: Mặc dù "irony" và "sarcasm" có thể giống nhau trong nhiều trường hợp, "sarcasm" thường mang tính châm biếm và có thể gây tổn thương.
 • Sử dụng một cách tinh tế: "Irony" thường hiệu quả hơn khi được sử dụng một cách tinh tế và không quá lộ liễu.

Ví dụ:

 1. Make sure the irony is clear to your audience.
  Đảm bảo rằng mỉa mai rõ ràng với khán giả của bạn.
 2. Avoid using irony in situations where it might be mistaken for sarcasm.
  Tránh sử dụng mỉa mai trong các tình huống có thể bị nhầm lẫn với châm biếm.
 3. Use irony subtly for greater impact.
  Sử dụng mỉa mai một cách tinh tế để đạt hiệu quả cao hơn.

4. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "Irony"?

 • Sarcasm: Châm biếm
 • Satire: Trào phúng
 • Paradox: Nghịch lý

Ví dụ:

 1. His sarcasm was evident in his tone.
  Giọng điệu của anh ấy rõ ràng là châm biếm.
 2. The movie is a brilliant satire of the entertainment industry.
  Bộ phim là một tác phẩm trào phúng xuất sắc về ngành công nghiệp giải trí.
 3. The statement "less is more" is a paradox.
  Câu nói "ít hơn là nhiều hơn" là một nghịch lý.

5. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "Irony"?

 • Sincerity: Chân thành
 • Honesty: Trung thực
 • Literalness: Tính chất thực

Ví dụ:

 1. She spoke with sincerity.
  Cô ấy nói chuyện với sự chân thành.
 2. Honesty is the best policy.
  Trung thực là chính sách tốt nhất.
 3. The literalness of his words was refreshing.
  Tính chất thực trong lời nói của anh ấy thật tươi mới.

6. Bài tập thực hành về từ "Irony"

Tìm từ gần nghĩa với "irony"

 1. It's a great irony that the teacher failed the exam.
  • A. Sincerity
  • B. Honesty
  • C. Paradox
  • D. Literalness
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: C. Paradox

  Thật mỉa mai khi giáo viên lại trượt kỳ thi.

  Dịch các đáp án:

  • A. Sự chân thành
  • B. Sự trung thực
  • C. Nghịch lý
  • D. Tính chất thực
 2. The irony of the situation was not lost on anyone.
  • A. Literalness
  • B. Satire
  • C. Sincerity
  • D. Honesty
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: B. Satire

  Mỉa mai của tình huống không bị ai bỏ qua.

  Dịch các đáp án:

  • A. Tính chất thực
  • B. Trào phúng
  • C. Sự chân thành
  • D. Sự trung thực
 3. The irony in his voice was clear.
  • A. Honesty
  • B. Literalness
  • C. Sarcasm
  • D. Sincerity
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: C. Sarcasm

  Sự mỉa mai trong giọng nói của anh ấy rất rõ ràng.

  Dịch các đáp án:

  • A. Sự trung thực
  • B. Tính chất thực
  • C. Châm biếm
  • D. Sự chân thành
 4. The irony was that he won the lottery but lost the ticket.
  • A. Paradox
  • B. Honesty
  • C. Sincerity
  • D. Literalness
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: A. Paradox

  Mỉa mai là anh ấy trúng số nhưng lại mất vé.

  Dịch các đáp án:

  • A. Nghịch lý
  • B. Sự trung thực
  • C. Sự chân thành
  • D. Tính chất thực
 5. There's a certain irony in her statement.
  • A. Sincerity
  • B. Honesty
  • C. Satire
  • D. Literalness
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: C. Satire

  Có một sự mỉa mai nhất định trong lời nói của cô ấy.

  Dịch các đáp án:

  • A. Sự chân thành
  • B. Sự trung thực
  • C. Trào phúng
  • D. Tính chất thực
 6. The irony of her fate was tragic.
  • A. Sincerity
  • B. Honesty
  • C. Literalness
  • D. Paradox
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: D. Paradox

  Sự mỉa mai trong số phận của cô ấy thật bi thảm.

  Dịch các đáp án:

  • A. Sự chân thành
  • B. Sự trung thực
  • C. Tính chất thực
  • D. Nghịch lý
 7. The irony of the story is that he was searching for something he already had.
  • A. Literalness
  • B. Honesty
  • C. Sarcasm
  • D. Sincerity
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: C. Sarcasm

  Mỉa mai của câu chuyện là anh ấy đang tìm kiếm thứ mà anh ấy đã có.

  Dịch các đáp án:

  • A. Tính chất thực
  • B. Sự trung thực
  • C. Châm biếm
  • D. Sự chân thành
 8. The irony in her reaction was evident.
  • A. Satire
  • B. Honesty
  • C. Sincerity
  • D. Literalness
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: A. Satire

  Sự mỉa mai trong phản ứng của cô ấy là rõ ràng.

  Dịch các đáp án:

  • A. Trào phúng
  • B. Sự trung thực
  • C. Sự chân thành
  • D. Tính chất thực
 9. The irony was not lost on him.
  • A. Literalness
  • B. Sarcasm
  • C. Sincerity
  • D. Honesty
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: B. Sarcasm

  Sự mỉa mai không bị anh ấy bỏ qua.

  Dịch các đáp án:

  • A. Tính chất thực
  • B. Châm biếm
  • C. Sự chân thành
  • D. Sự trung thực
 10. The irony of the event was striking.
  • A. Sincerity
  • B. Honesty
  • C. Paradox
  • D. Literalness
  ĐÁP ÁN

  Đáp án đúng: C. Paradox

  Sự mỉa mai của sự kiện thật nổi bật.

  Dịch các đáp án:

  • A. Sự chân thành
  • B. Sự trung thực
  • C. Nghịch lý
  • D. Tính chất thực

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố