Hình thức thanh toán

THANH TOÁN

Hiện tại Shop sử dụng chủ yếu 2 hình thức thanh toán sau, bạn có thể lựa chọn hình thức phù hợp nhất với mình:

- Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của Shop

- Cách 2: Thanh toán khi nhận hàng (COD), sản phẩm sẽ được gửi đến địa chỉ giao hàng mà bạn đăng ký, sau đó bạn sẽ xem sản phẩm và thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao nhận hàng.