Sử dụng từ "camp out" như thế nào? Phân biệt với từ "camp"? – ZiZoou Store - Streetwear

Sử dụng từ "camp out" như thế nào? Phân biệt với từ "camp"?

1. Từ "camp out" là gì?

Từ này trong tiếng Việt có nghĩa là "cắm trại".

2. Khi Nào Sử Dụng Từ "Camp Out"?

Từ này được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau liên quan đến hoạt động cắm trại hoặc ở qua đêm ngoài trời. Dưới đây là một số tình huống phổ biến khi bạn có thể sử dụng từ này.

Khi có kế hoạch cắm trại ngoài trời

Khi bạn hoặc nhóm của bạn có kế hoạch cắm trại trong môi trường tự nhiên như rừng, bãi biển hoặc núi, "camp out" hoàn toàn phù hợp để mô tả hoạt động này.

 • Ví dụ: We are planning to camp out in the mountains this weekend
  (Chúng tôi đang lập kế hoạch cắm trại trên núi vào cuối tuần này.)

Tổ chức sự kiện cắm trại

Nếu bạn đang tổ chức hoặc tham gia một sự kiện cắm trại, đặc biệt với gia đình hoặc bạn bè, cụm từ "camp out" sẽ là sự lựa chọn chính xác.

 • Ví dụ: Our school is organizing a camp out for the students at the local park.
  (Trường của chúng tôi đang tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh tại công viên địa phương.)

Hoạt động cắm trại tại nhà

Bạn cũng có thể sử dụng "camp out" để mô tả việc cắm trại ngay trong sân nhà bạn, tạo nên một trải nghiệm thú vị, đặc biệt cho trẻ em.

 • Ví dụ: The kids decided to camp out in the backyard last night.
  (Bọn trẻ quyết định cắm trại trong sân nhà tối qua.)

Sự kiện đặc biệt hoặc lễ hội

Một số sự kiện hoặc lễ hội có thể bao gồm hoạt động cắm trại dành cho người tham gia. Trong trường hợp này, sử dụng "camp out" để mô tả trải nghiệm là hợp lý.

 • Ví dụ: We always camp out at the music festival to enjoy the full experience.
  (Chúng tôi luôn cắm trại tại lễ hội âm nhạc để tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn.)

Hoạt động dã ngoại và thám hiểm

"Camp out" cũng có thể được sử dụng khi bạn muốn miêu tả một chuyến dã ngoại hoặc thám hiểm mà bao gồm việc ở lại qua đêm.

 • Ví dụ: They often camp out during their hiking trips.
  (Họ thường cắm trại trong các chuyến đi bộ đường dài của mình.)

Các tình huống cụ thể khác

Mùa hè:

 • Ví dụ: During summer vacations, many families love to camp out by the lake.
  (Trong kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình thích cắm trại bên hồ.)

Cuối tuần:

 • Ví dụ: We usually camp out on weekends to get away from the city's hustle and bustle.
  (Chúng tôi thường cắm trại vào cuối tuần để tránh xa sự ồn ào và nhộn nhịp của thành phố.)

Hướng đạo sinh:

 • Ví dụThe scouts are planning to camp out in the forest as part of their training.
  (Đội hướng đạo sinh đang lập kế hoạch cắm trại trong rừng như một phần của việc huấn luyện.)

3. Các từ đồng nghĩa với từ "camp out"

"Camp": Từ này cũng mang nghĩa là cắm trại.

 • Ví dụ: We plan to camp in the mountains next week.
  (Chúng tôi có kế hoạch cắm trại trên núi tuần tới.)

"Set up camp": Thiết lập khu vực cắm trại.

 • Ví dụ: We'll set up camp before it gets dark.
  (Chúng tôi sẽ thiết lập khu vực cắm trại trước khi trời tối.)

"Pitch a tent": Dựng lều để cắm trại.

 • Ví dụ: Let's pitch a tent near the river.
  (Chúng ta hãy dựng lều gần sông.)

"Bivouac": Cắm trại tạm thời, thường chỉ các tình huống đột xuất hoặc khẩn cấp.

 • Ví dụ: The hikers had to bivouac on the mountain.
  (Những người đi bộ đường dài đã phải cắm trại tạm thời trên núi.)

4. Sự khác biệt giữa từ "camp out" và "camp"

Về nghĩa của từ:

"Camp out":

Thường được sử dụng để chỉ việc ở lại qua đêm ngoài trời, thường là trong lều hoặc dưới bầu trời. Nó có thể liên quan đến việc ở lại trong một thời gian ngắn hoặc tạm thời.

 • Ví dụ: We decided to camp out by the lake for the weekend.
  (Chúng tôi quyết định cắm trại bên hồ vào cuối tuần.)

"Camp":

Khi là động từ, "camp" đề cập đến hành động dựng lều và sống ở đó, có thể trong thời gian ngắn hoặc dài. Khi là danh từ, "camp" chỉ khu vực cắm trại hoặc một địa điểm thiết lập để ở lại.

 • Ví dụ: We are going to camp in the mountains next week.
  (Chúng tôi sẽ đi cắm trại trên núi vào tuần tới.)

Mức độ sử dụng

"Camp out":

Thường được sử dụng cụ thể hơn để nhấn mạnh việc ở qua đêm ngoài trời, không chỉ giới hạn ở lều mà còn có thể là dưới bầu trời sao hoặc trong điều kiện tự nhiên khác.

 • Ví dụ: The kids wanted to camp out in the backyard last night.
  (Bọn trẻ muốn cắm trại trong sân nhà tối qua.)

"Camp":

Sử dụng rộng rãi và linh hoạt hơn vì có thể dùng ở cả dạng danh từ và động từ. Nó có thể chỉ khu vực cắm trại, hoạt động cắm trại chung chung, hay thậm chí các trại tạm thời hoặc quân đội.

 • Ví dụ: The soldiers set up their camp in the clearing.
  (Những người lính đã dựng trại của họ trong khu vực trống.)

Ngữ cảnh sử dụng

"Camp out":

Thường dùng trong các tình huống không chính thức, miêu tả hoạt động giải trí hoặc các chuyến phiêu lưu với bạn bè, gia đình.

 • Ví dụ: We always camp out at the music festival to enjoy the full experience.
  (Chúng tôi luôn cắm trại tại lễ hội âm nhạc để tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn.)

"Camp":
Thích hợp cho cả ngữ cảnh chính thức và không chính thức. Từ này còn có thể chỉ các trại định cư, trại quân đội, hoặc trại tị nạn.

 • Ví dụ: Every summer, we camp at the same spot by the river.
  (Mỗi mùa hè, chúng tôi cắm trại ở cùng một địa điểm bên sông.)

Sắc thái ý nghĩa

"Camp out":

Thường mang sắc thái phiêu lưu, gần gũi với thiên nhiên, và đôi khi mang chút ngẫu hứng.

 • Ví dụ: They decided to camp out under the stars, without even setting up a tent.
  (Họ quyết định cắm trại dưới các vì sao, mà không cần dựng lều.)

"Camp":

Ý nghĩa linh hoạt hơn, có thể chỉ cả hoạt động vui chơi lẫn các tình cảnh nghiêm túc như quân đội hoặc tị nạn.

 • Ví dụ: The refugees set up a temporary camp near the border.
  (Những người tị nạn lập một trại tạm thời gần biên giới.)

Kết luận

 • "Camp out" mang ý nghĩa hẹp hơn và thường mô tả cụ thể việc cắm trại qua đêm ngoài trời, nhấn mạnh đến khía cạnh tạm thời hoặc phiêu lưu.
 • "Camp" là từ chung, linh hoạt hơn và có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ hoạt động giải trí đến tình huống nghiêm túc.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố