Sử dụng từ "bunch of" thế nào? Phân biệt với từ "group of" – ZiZoou Store - Streetwear

Sử dụng từ "bunch of" thế nào cho đúng? Cách phân biệt với từ "group of"

1. Nghĩa của từ "bunch of"

Từ này trong tiếng Anh thường được dùng để chỉ "một nhóm" hoặc "tập hợp" của nhiều thứ có liên quan đến nhau. Nó có thể được dùng để mô tả cả người hoặc sự vật.

Từ này được dùng phổ biến trong văn nói để chỉ một lượng lớn cái gì đó chung chung, không nhất thiết phải là một nhóm cụ thể.

Ví dụ:

 • A bunch of us are going to the movies tonight.
  (Một nhóm chúng tôi sẽ đi xem phim tối nay.)
 • I saw a bunch of kids playing in the park.
  (Tôi đã thấy một đám trẻ đang chơi trong công viên.)
 • I have a bunch of books I want to give you.
  (Tôi có một đống sách muốn tặng bạn.)
 • He bought her a bunch of roses.
  (Anh ấy mua cho cô ấy một bó hoa hồng.)

2. Các từ đồng nghĩa với từ "bunch of"

Có một số từ và cụm từ trong tiếng Anh có thể được sử dụng làm từ đồng nghĩa với từ này, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Group of: "A group of friends went on a trip." (Một nhóm bạn đi du lịch.)
 • Cluster of: "She noticed a cluster of stars in the sky." (Cô ấy nhận thấy một cụm sao trên bầu trời.)
 • Heap of: "There is a heap of clothes on the bed." (Có một đống quần áo trên giường.)
 • Pack of: "He bought a pack of gum." (Anh ấy mua một gói kẹo cao su.)
 • Pile of: "I need to organize this pile of documents." (Tôi cần phải sắp xếp đống tài liệu này.)
 • Collection of: "She has an impressive collection of stamps." (Cô ấy có một bộ sưu tập tem ấn tượng.)
 • Mass of: "A mass of clouds covered the sky." (Một khối mây phủ kín bầu trời.)

3. Phân biệt "Bunch of" và "Group of"

Cả 2 từ này đều dùng để chỉ một tập hợp của các đối tượng hoặc cá nhân, nhưng cách sử dụng và ý nghĩa của chúng có thể hơi khác biệt tùy theo ngữ cảnh.

"Bunch of"

 • Thường được dùng một cách bình dân hơn và có thể ám chỉ một tập hợp không chính thức của đồ vật hoặc người.
 • Mang ý nghĩa là có một số lượng không cụ thể nhưng đáng kể.
 • Thường được dùng để mô tả các đối tượng có liên kết tự nhiên hoặc được bó lại với nhau, như "a bunch of grapes" (một chùm nho) hoặc "a bunch of keys" (một bó chìa khóa).

Ví dụ:

 • I picked up a bunch of bananas at the market.
  (Tôi đã nhặt một chùm chuối ở chợ.)
 • There was a bunch of kids playing in the park.
  (Có một nhóm trẻ con đang chơi trong công viên.)

"Group of"

 • Sử dụng chính thức, trịnh trọng hơn
 • Thường được dùng để mô tả một tập hợp cụ thể, được tổ chức và có một số lượng xác định.
 • Dùng phổ biến khi nói về những người hoặc vật được gom lại chung với nhau vì một mục đích hoặc đặc điểm chung.

Ví dụ:

 • We are going to need a group of volunteers to help with the event.
  (Chúng ta sẽ cần một nhóm tình nguyện viên để giúp đỡ sự kiện.)
 • A group of students from the geography club are going on a field trip.
  (Một nhóm học sinh từ câu lạc bộ địa lý đang đi tham quan ngoại khóa.)

Tóm lại

 • "Bunch of" nghiêng về văn nói, linh hoạt và thường liên quan đến một số lượng không xác định.
 • "Group of" mang ý nghĩa chính thức, tổ chức và cụ thể hơn.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố