So sánh từ "various" và "different" – ZiZoou Store - Streetwear

So sánh từ "various" và "different"

Từ "various" và "different" đều được dùng để chỉ sự sự "khác nhau" hoặc "đa dạng" giữa các thứ. Tuy nhiên, có một số khác biệt cơ bản trong cách sử dụng của chúng:

Từ "Various":

 • Nghĩa phổ biến là "nhiều loại", "đa dạng".
 • Tập trung vào sự tồn tại của nhiều loại khác nhau.
 • Thường được sử dụng để chỉ sự đa dạng, phong phú của một nhóm hoặc loạt vật thể, ý tưởng, người,... Nó thường nhấn mạnh vào sự phong phú về số lượng.

Ví dụ:

 • She has visited various countries around the world.
  (Cô ấy đã ghé thăm nhiều quốc gia khác nhau trên khắp thế giới.)
 • There are various types of flowers in the garden.
  (Có nhiều loại hoa khác nhau trong vườn.)
 • I have various hobbies.
  (Tôi có nhiều sở thích khác nhau.)

Từ "Different":

 • Nghĩa phổ biến là "khác nhau", "không giống nhau".
 • Tập trung vào sự khác biệt giữa các thứ.
 • Được dùng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai hay nhiều vật thể, người, ý tưởng,... Nó thường được sử dụng khi muốn so sánh và làm nổi bật sự khác biệt.

Ví dụ:

 • The two brothers have vastly different personalities.
  (Hai anh em có tính cách hoàn toàn khác biệt.)
 • The two cars are very different.
  (Hai chiếc xe rất khác nhau.)
 • She has a different opinion from me.
  (Cô ấy có ý kiến khác với tôi.)

Các khác biệt khác:

 • "Various" thường được sử dụng trong ngữ cảnh trang trọng hơn "different".
 • "Different" có thể được sử dụng để so sánh hai thứ cụ thể, trong khi "various" thường được sử dụng để nói về nhiều thứ nói chung.

Ví dụ:

 • The two companies offer various products and services.
  (Hai công ty cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau.) (Nói chung về các sản phẩm và dịch vụ của hai công ty)
 • The new phone is very different from the old one.
  (Chiếc điện thoại mới rất khác với chiếc cũ.) (So sánh hai chiếc điện thoại cụ thể)

Tóm lại:

Một cách đơn giản để phân biệt:

 • "Various" thường nhấn mạnh đến sự đa dạng, đa chủng loại trong một nhóm
 • "Different" tập trung vào sự không giống nhau giữa các cá thể hoặc nhóm.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố