So sánh từ "incorporate" với "integrate", "merge" và "combine" – ZiZoou Store - Streetwear

So sánh từ "incorporate" với "integrate", "merge" và "combine"

1. Nghĩa của từ "incorporate"

Từ này có nghĩa là "kết hợp" hoặc "hợp nhất".

2. So sánh từ đồng nghĩa với từ "incorporate"

So sánh "incorporate" và "integrate"

Giống nhau: Cả hai đều thể hiện ý nghĩa kết hợp các yếu tố riêng biệt thành một chỉnh thể thống nhất.

Khác nhau:

 • "Integrate" đề cập đến việc kết hợp các phần hoặc yếu tố từ các nguồn khác nhau để chúng hoạt động một cách hài hòa và liền mạch với nhau. Nếu trong văn hóa thì từ này đề cập đến việc kết hợp các nhóm người từ nền văn hóa, chủng tộc, hoặc tôn giáo khác nhau vào trong một cộng đồng một cách hòa bình.
 • "Incorporate" chỉ việc bao gồm hoặc hợp nhất một cái gì đó (như ý tưởng, tính năng) vào trong một thứ khác, làm cho nó trở thành một phần của thứ đó.

Ví dụ:

 • The new software allows us to integrate all our data systems into one platform.
  (Phần mềm mới cho phép chúng tôi tích hợp tất cả các hệ thống dữ liệu vào một nền tảng duy nhất.)
 • The community is making efforts to integrate immigrants smoothly into society.
  (Cộng đồng đang nỗ lực để hòa nhập người nhập cư một cách thuận lợi vào xã hội.)
 • The government has incorporated new environmental regulations into its policies.
  (Chính phủ đã đưa các quy định môi trường mới vào chính sách của mình.)
 • We decided to incorporate green energy solutions into our new building designs.
  (Chúng tôi quyết định kết hợp các giải pháp năng lượng xanh vào trong thiết kế tòa nhà mới của mình.)

So sánh "incorporate" và "merge"

Giống nhau: Cả hai đều thể hiện ý nghĩa kết hợp hai hoặc nhiều thứ thành một.

Khác nhau:

 • "Merge" chỉ việc kết hợp, hợp nhất hai hay nhiều thực thể thành một thực thể duy nhất (như công ty, phòng ban,...).  Sau khi đã "merge" với nhau thì thường là không có thực thể nào giữ nguyên hình thức ban đầu của mình; chúng tạo thành một hình thức mới hoàn toàn.
 • "Incorporate" có thể được dùng trong bối cảnh tương tự như "merge" nhưng thường có ý nghĩa là một thực thể chính kết hợp hay bổ sung thêm các phần từ thực thể khác mà không làm thay đổi cơ bản bản thân thực thể chính.

Ví dụ:

 • The two companies have merged to form a new corporation.
  (Hai công ty đã sáp nhập để thành lập một tập đoàn mới.)
 • Due to budget cuts, the two departments were merged into one.
  (Do cắt giảm ngân sách, hai bộ phận đã được hợp nhất thành một.)
 • The teacher incorporated the students' feedback into her lesson plan.
  (Giáo viên đã đưa phản hồi của học sinh vào kế hoạch bài giảng của mình.)
 • The new law incorporates stricter environmental regulations.
  (Luật mới kết hợp các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn.)

So sánh "incorporate" và "combine"

Giống nhau: Cả hai đều thể hiện ý nghĩa kết hợp hai hoặc nhiều thứ lại với nhau.

Khác nhau:

 • "Combine" mang ý nghĩa rộng và thường được dùng trong bối cảnh tổng quát. Nó chỉ việc đưa các thành phần, yếu tố, hoặc nhóm lại với nhau để tạo nên một tổng thể thống nhất, nhưng không nhất thiết phải có sự kết hợp chặt chẽ hay thường trực như "incorporate". "Combine" thường được sử dụng khi nói về những việc kết hợp tạm thời hoặc không chính thức, như kết hợp các nguyên liệu để làm bánh, hoặc kết hợp sức lực trong một dự án nhóm.
 • "Incorporate" thường được dùng trong bối cảnh chính thống hay kỹ thuật hơn. Khi một thứ được "incorporate" vào một thứ khác, nó được chính thức bổ sung vào và trở thành một phần không thể tách rời của thực thể đó.

Ví dụ:

 • The chef combined the ingredients to create a delicious dish.
  (Đầu bếp đã kết hợp các nguyên liệu để tạo ra một món ăn ngon.)
 • To solve the problem, we need to combine our efforts and work as a team.
  (Để giải quyết vấn đề, chúng ta cần kết hợp nỗ lực và làm việc như một nhóm.)
 • The company has incorporated new sustainability practices into its operations.
  (Công ty đã đưa các thực tiễn phát triển bền vững mới vào hoạt động kinh doanh của mình.)
 • The teacher incorporated the students' feedback into her lesson plan.
  (Giáo viên đã kết hợp phản hồi của học sinh vào kế hoạch bài giảng của mình.)

Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng các từ đồng nghĩa khác như "consolidate," "assimilate," "blend," "fuse," "unify," v.v., tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể.

Điều quan trọng là lựa chọn từ ngữ phù hợp để truyền tải chính xác ý nghĩa và sắc thái mong muốn của bạn. Hãy dành thời gian để cân nhắc các lựa chọn khác nhau và chọn từ phù hợp nhất với ngữ cảnh của bạn.


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố