Phân biệt "too" và "so" như thế nào? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "too" và "so" như thế nào?

1. Sử dụng từ "too" và "so" thế nào cho đúng?

Cả 2 từ này đều dùng để diễn đạt mức độ "quá" của một đặc tính hoặc tình huống nhưng được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau:

Khi nói về sự quá mức

 • Too: Dùng để chỉ mức độ vượt quá một giới hạn nào đó, thường mang một ý nghĩa không mong muốn hoặc tiêu cực, hoặc diễn tả sự ngạc nhiên, thất vọng.
 • So: Dùng để làm tăng cường mức độ của tính từ hoặc trạng từ mà nó đi kèm, có thể gây ra một kết quả nào đó.

Ví dụ:

 • This shirt is too big for me.
  (Chiếc áo này quá lớn cho tôi.)
 • Too much sugar in my coffee, I can't drink it.
  (Quá nhiều đường trong cà phê của tôi, tôi không thể uống được.)
 • Do you think the test was too difficult?
  (Bạn có nghĩ bài kiểm tra quá khó không?)
 • The food was so delicious that I ate too much.
  (Thức ăn ngon đến nỗi tôi ăn quá nhiều.)
 • The movie wasn't so bad after all.
  (Bộ phim không tệ đến mức vậy sau tất cả.)
 • She was so tired that she fell asleep immediately.
  (Cô ấy mệt quá nên đã ngủ ngay lập tức.)

Khi nói về sự so sánh

 • Too: Ít khi sử dụng để so sánh trực tiếp hai thứ.
 • So: Có thể sử dụng để so sánh trực tiếp hai thứ. Hoặc có thể diễn đạt kết quả trong cấu trúc "so... that..."


Ví dụ:

 • The house is too big for me to live alone.
  (Ngôi nhà quá lớn để tôi ở một mình.) ("so big" không so sánh trực tiếp với ngôi nhà khác)
 • The red car is so much faster than the blue car.
  (Chiếc xe màu đỏ nhanh hơn nhiều so với chiếc xe màu xanh.) ("so much faster" so sánh tốc độ của hai chiếc xe)
 • The music was so loud that I couldn't hear myself think.
  (Nhạc to đến mức tôi không thể nghe thấy mình suy nghĩ.) ("so...that" để diễn đạt nguyên nhân kết quả)

2. Lưu ý khi sử dụng "too" và "so":

Một số trường hợp too và so có thể sử dụng thay thế cho nhau mà không làm thay đổi nghĩa câu. Tuy nhiên, để sử dụng chính xác và tự nhiên, bạn nên nắm rõ những điểm phân biệt như trên.

3. Kết luận về cách sử dụng "too" và "so"

Như vậy, mặc dù cả 2 từ này đều dùng để diễn đạt mức độ:

 • Từ "too" thường được sử dụng khi mức độ đó vượt quá giới hạn, mang lại hậu quả tiêu cực hoặc không mong muốn.
 • Trong khi đó, từ "so" làm tăng cường độ và thường dùng trong mô tả có kết quả tích cực hoặc chỉ đơn giản là để nhấn mạnh.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố