Phân biệt "think about" và "think of" – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "think about" và "think of"

Từ "think about" và "think of" đều liên quan đến việc "suy nghĩ về", nhưng chúng có những sắc thái sử dụng khác nhau trong tiếng Anh.

"Think about"

 • Dùng để chỉ việc cân nhắc hoặc suy nghĩ kỹ lưỡng về điều gì đó, thể hiện sự tập trung cao.
 • Thường được sử dụng khi bạn cần phải suy nghĩ sâu hơn, kỹ lưỡng hơn hoặc dành nhiều thời gian để cân nhắc về một vấn đề, một ý tưởng, hoặc một kế hoạch cụ thể nào đó.
 • Mục đích: Tìm kiếm giải pháp, đưa ra quyết định, hoặc hiểu rõ hơn về một vấn đề.
 • Thường được sử dụng trong văn viết trang trọng

Ví dụ:

 • I need to think about my future.
  (Tôi cần suy nghĩ về tương lai của mình)
 • I'm thinking about going to the beach this weekend.
  (Tôi đang nghĩ về việc đi biển vào cuối tuần này.)
 • She's been thinking about her career for a long time.
  (Cô ấy đã suy nghĩ về sự nghiệp của mình trong một thời gian dài.)

"Think of"

 • Có thể được sử dụng trong một số trường hợp giống như "think about", nhưng nó thường mang ý nghĩa nghĩ ra hoặc nhớ về điều gì đó một cách nhanh chóng hoặc tức thì.
 • Thường liên quan đến việc nảy ra ý tưởng hoặc hình ảnh thoáng qua trong đầu mà không cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng.
 • Có thể được sử dụng để thể hiện sự quan tâm hoặc lo lắng cho ai đó hoặc điều gì đó
 • Mục đích: Nhớ lại thông tin, gợi ý ý tưởng, hoặc bắt đầu một cuộc trò chuyện.
 • Phổ biến hơn trong văn nói và giao tiếp hàng ngày.

Ví dụ:

 • When I think of my childhood, I always remember my grandmother's house.
  (Khi tôi nghĩ về thời thơ ấu, tôi luôn nhớ về ngôi nhà của bà tôi.)
 • I can't think of anything to do.
  (Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để làm.)
 • What are you thinking of?
  (Bạn đang nghĩ gì vậy?)
 • He thought of a great idea for a new business.
  (Anh ấy nảy ra một ý tưởng tuyệt vời cho một doanh nghiệp mới.)
 • I'm thinking of you.
  (Tôi đang nghĩ về bạn.) (Thể hiện sự quan tâm)

Tóm lại

Điểm khác biệt chính giữa "think about" và "think of" nằm ở độ sâumức độ tức thì của việc suy nghĩ đó.

 • Sử dụng "think about" để chỉ việc suy nghĩ sâu sắc hoặc cân nhắc lâu dài.
 • Sử dụng "think of" khi muốn chỉ việc nghĩ ra tức thì, hoặc khi nhắc đến ký ức hoặc hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố