Phân biệt "recall" và "remember"? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "recall" và "remember"?

1. Điểm chung của "recall" và "remember"

Cả 2 từ này đều có nghĩa là "nhớ lại" hoặc "gợi nhớ lại" một thông tin, sự kiện hoặc trải nghiệm nào đó trong quá khứ. Chúng đều có nghĩa tương tự nhau và thường có thể thay thế cho nhau trong nhiều ngữ cảnh.

Ví dụ:

  • She tried to recall the name of the restaurant they visited last month.
   Cô ấy cố gắng gợi lại tên của nhà hàng mà họ đã ghé thăm tháng trước.
  • I can't remember where I put my keys.
   Tôi không thể nhớ tôi đã để chìa khóa ở đâu.
  • Do you recall the time we went hiking in the mountains?
   Bạn có nhớ lại lần chúng ta đi leo núi không?

2. Điểm khác nhau giữa "recall" và "remember"

Mặc dù 2 từ này có nghĩa tương tự nhau, chúng có những sự khác biệt nhất định về cách sử dụng và ngữ cảnh.

 1. "Recall" thường được sử dụng trong các tình huống trang trọng hoặc khi cần gợi lại một thông tin cụ thể, chi tiết. Nó thường mang tính chủ động hơn, đòi hỏi sự nỗ lực để gợi lại thông tin.

  Ví dụ:

  • The witness couldn't recall the exact details of the accident.
   Nhân chứng không thể nhớ lại chi tiết chính xác của vụ tai nạn.
  • Scientists recall that the experiment was first conducted in the 1960s.
   Các nhà khoa học nhớ lại rằng thí nghiệm này lần đầu tiên được tiến hành vào những năm 1960.

  • She can recall every moment of her childhood vividly.
   Cô ấy có thể nhớ lại mọi khoảnh khắc của tuổi thơ một cách rõ ràng.

 2. "Remember" thường được sử dụng phổ biến hơn trong giao tiếp hàng ngày và có thể mang tính tự nhiên hơn, không cần nỗ lực nhiều để gợi lại thông tin. Nó thường được dùng khi nói về việc nhớ lại một cách tự nhiên, không cần cố gắng.

  Ví dụ:

  • Do you remember our first date?
   Bạn có nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?
  • I always remember to lock the door before leaving.
   Tôi luôn nhớ khóa cửa trước khi rời đi.

  • She remembers her grandmother's advice clearly.
   Cô ấy nhớ rõ lời khuyên của bà nội.

3. Bài tập phân biệt "recall" và "remember"

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu.

 1. I can't ________ the last time I saw him.
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Tôi không thể nhớ lần cuối tôi gặp anh ấy. → Chọn B. remember vì đây là tình huống giao tiếp hàng ngày và không cần nỗ lực nhiều để gợi lại thông tin.
 2. She tried to ________ the details of the conversation.
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Cô ấy cố gắng nhớ lại các chi tiết của cuộc trò chuyện. → Chọn A. recall vì cần nỗ lực để gợi lại thông tin chi tiết.
 3. Do you ________ where we parked the car?
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Bạn có nhớ chúng ta đã đỗ xe ở đâu không? → Chọn B. remember vì đây là tình huống giao tiếp hàng ngày.
 4. The professor asked the students to ________ the main points of the lecture.
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Giáo sư yêu cầu các sinh viên nhớ lại những điểm chính của bài giảng. → Chọn A. recall vì cần nỗ lực để gợi lại thông tin cụ thể trong bài giảng.
 5. I always ________ to turn off the lights before going to bed.
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Tôi luôn nhớ tắt đèn trước khi đi ngủ. → Chọn B. remember vì đây là thói quen hàng ngày.
 6. Can you ________ the name of that movie we watched last week?
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Bạn có thể nhớ lại tên của bộ phim mà chúng ta đã xem tuần trước không? → Chọn A. recall vì cần nỗ lực để gợi lại tên bộ phim.
 7. She couldn't ________ the answer to the question.
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Cô ấy không thể nhớ câu trả lời cho câu hỏi. → Chọn B. remember vì đây là tình huống giao tiếp hàng ngày.
 8. He tried to ________ the events of that night.
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Anh ấy cố gắng nhớ lại các sự kiện của đêm đó. → Chọn A. recall vì cần nỗ lực để gợi lại các sự kiện cụ thể.
 9. Do you ________ your first day at school?
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Bạn có nhớ ngày đầu tiên đi học không? → Chọn B. remember vì đây là tình huống giao tiếp hàng ngày.
 10. The witness was asked to ________ what he saw.
  • A. recall
  • B. remember
  ĐÁP ÁN
  Nhân chứng được yêu cầu nhớ lại những gì anh ta đã thấy. → Chọn A. recall vì cần nỗ lực để gợi lại thông tin chi tiết trong lời khai.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố