Phân biệt các từ "somewhat", "a little" và "a bit" – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt các từ "somewhat", "a little" và "a bit"

Cả ba từ "somewhat", "a little" và "a bit" đều có thể dịch là "một chút", được sử dụng để diễn tả mức độ ít, nhỏ, hoặc không đáng kể của một điều gì đó.

Các khác biệt của "somewhat", "a little" và "a bit"

"Somewhat":

 • Mức độ cao hơn so với "a little" và "a bit". Từ này thể hiện sự thay đổi đáng kể hoặc rõ rệt hơn so với trạng thái ban đầu.
 • Là từ trang trọng nhất trong ba từ này. Thường được sử dụng trong ngữ cảnh học thuật, văn bản viết hoặc tình huống chính thức.

Ví dụ:

 • The food was somewhat spicy.
  (Món ăn hơi cay.)
  - Thể hiện mức độ cay cao hơn so với "a little spicy" hoặc "a bit spicy".
 • She was somewhat surprised by the news.
  (Cô ấy hơi bất ngờ trước tin tức.)
  - Thể hiện mức độ bất ngờ cao hơn so với "a little surprised" hoặc "a bit surprised".

"A little":

 • Mức độ trung bình, thể hiện sự thay đổi nhẹ hoặc không đáng kể.
 • Thường được dùng trong giao tiếp hàng ngày và ngữ cảnh ít trang trọng.

Ví dụ:

 • I'm a little tired.
  (Tôi hơi mệt.)
  - Thể hiện mức độ mệt nhẹ hơn so với "I'm somewhat tired".
 • The water was a little cold.
  (Nước hơi lạnh.)
  - Thể hiện mức độ lạnh nhẹ hơn so với "The water was somewhat cold".

"A bit":

 • Giống như "a little", thể hiện sự thay đổi nhẹ hoặc không đáng kể. Tuy nhiên, "a bit" thường được sử dụng trong văn nói nhiều hơn so với "a little".
 • Được sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày và có thể mang tính chất thân mật hoặc thân thiện.

Ví dụ:

 • I'm a bit hungry.
  (Tôi hơi đói.)
  - Giống như "I'm a little hungry".
 • It's a bit late.
  (Hơi muộn rồi.)
  - Giống như "It's a little late".

 

Tóm lại, cả ba từ đều để chỉ một lượng nhỏ, nhưng "somewhat" trang trọng hơn và nhấn mạnh hơn, trong khi "a little" và "a bit" cho cảm giác thân thiện và nhẹ nhàng hơn.


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố