Tỏ tình bằng tiếng Anh thế nào? – ZiZoou Store - Streetwear

Tỏ tình bằng tiếng Anh thế nào?

1. Các cách tỏ tình bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số cách tỏ tình bằng tiếng Anh, hy vọng sẽ giúp bạn tìm được cách phù hợp nhất để thể hiện tình cảm của mình:

1. "I love you"

Khi nào sử dụng: Đây là cách tỏ tình phổ biến nhất, thường được sử dụng khi bạn muốn bày tỏ tình cảm chân thành và sâu đậm với người mình yêu.

Ví dụ:

 1. I love you
  Anh yêu em
 2. I love you more than words can say.
  Anh yêu em hơn cả những gì lời nói có thể diễn tả.
 3. I love you with all my heart.
  Anh yêu em bằng cả trái tim mình.

2. "I'm in love with you"

Khi nào sử dụng: Cụm từ này thể hiện rằng bạn đang chìm đắm trong tình yêu với người đó, thường dùng khi mối quan hệ đã phát triển và bạn muốn nhấn mạnh cảm xúc của mình.

Ví dụ:

 1. I'm in love with you
  Anh đang yêu em
 2. I'm in love with you and I can't hide it anymore.
  Anh đang yêu em và anh không thể giấu được nữa.
 3. I'm in love with you and I want to spend my life with you.
  Anh đang yêu em và anh muốn bên em trọn đời.

3. "You mean the world to me"

Khi nào sử dụng: Sử dụng khi bạn muốn cho người đó biết họ quan trọng đến mức nào đối với bạn, thường dùng trong những dịp đặc biệt hoặc khi muốn thể hiện sự trân trọng.

Ví dụ:

 1. You mean the world to me
  Em là cả thế giới đối với anh
 2. You mean the world to me and I can't imagine my life without you.
  Em là cả thế giới đối với anh và anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu em.
 3. You mean the world to me and I cherish every moment with you.
  Em là cả thế giới đối với anh và anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em.

4. "I have feelings for you"

Khi nào sử dụng: Đây là cách tỏ tình nhẹ nhàng, thường dùng khi bạn mới bắt đầu cảm thấy có tình cảm với người đó và muốn họ biết.

Ví dụ:

 1. I have feelings for you
  Anh có tình cảm với em
 2. I have feelings for you, and I hope you feel the same.
  Anh có tình cảm với em, và anh hy vọng em cũng cảm thấy như vậy.
 3. I have feelings for you" and I can't keep it to myself anymore.
  Anh có tình cảm với em và anh không thể giữ nó cho riêng mình nữa.

5. "You are my everything"

Khi nào sử dụng: Dùng khi bạn muốn nhấn mạnh rằng người đó là tất cả đối với bạn, thường dùng trong những lời tỏ tình lãng mạn và sâu sắc.

Ví dụ:

 1. You are my everything
  Em là tất cả của anh
 2. You are my everything and I can't live without you.
  Em là tất cả của anh và anh không thể sống thiếu em.
 3. You are my everything and I will always love you.
  Em là tất cả của anh và anh sẽ luôn yêu em. 

2. Bài tập thực hành: Các cách tỏ tình trong tiếng Anh

Điền từ thích hợp vào các câu sau:

Câu 1:

Which of the following sentences means "Anh yêu em"?

 • A. I'm in love with you.
 • B. I love you.
 • C. You are my everything.
 • D. You mean the world to me.

ĐÁP ÁN

B. I love you.

Dịch: Anh yêu em.

Giải thích: "I love you" là cách phổ biến nhất để bày tỏ tình yêu.

Câu 2:

Which of the following sentences means "Anh đang yêu em"?

 • A. You mean the world to me.
 • B. I have feelings for you.
 • C. I'm in love with you.
 • D. You are my everything.

ĐÁP ÁN

C. I'm in love with you.

Dịch: Anh đang yêu em.

Giải thích: "I'm in love with you" thể hiện rằng bạn đang chìm đắm trong tình yêu với người đó.

Câu 3:

Which of the following sentences means "Em là cả thế giới đối với anh"?

 • A. I love you.
 • B. You mean the world to me.
 • C. I'm in love with you.
 • D. I have feelings for you.

ĐÁP ÁN

B. You mean the world to me.

Dịch: Em là cả thế giới đối với anh.

Giải thích: "You mean the world to me" cho thấy người đó rất quan trọng đối với bạn.

Câu 4:

Which of the following sentences means "Anh có tình cảm với em"?

 • A. I have feelings for you.
 • B. You mean the world to me.
 • C. You are my everything.
 • D. I love you.

ĐÁP ÁN

A. I have feelings for you.

Dịch: Anh có tình cảm với em.

Giải thích: "I have feelings for you" là cách nhẹ nhàng để bày tỏ tình cảm ban đầu.

Câu 5:

Which of the following sentences means "Em là tất cả của anh"?

 • A. I love you.
 • B. You are my everything.
 • C. I'm in love with you.
 • D. You mean the world to me.

ĐÁP ÁN

B. You are my everything.

Dịch: Em là tất cả của anh.

Giải thích: "You are my everything" nhấn mạnh rằng người đó là tất cả đối với bạn.

Câu 6:

Which of the following sentences means "Anh yêu em bằng cả trái tim mình"?

 • A. I love you with all my heart.
 • B. You mean the world to me.
 • C. I'm in love with you.
 • D. I have feelings for you.

ĐÁP ÁN

A. I love you with all my heart.

Dịch: Anh yêu em bằng cả trái tim mình.

Giải thích: "I love you with all my heart" là cách bày tỏ tình yêu chân thành và sâu sắc.

Câu 7:

Which of the following sentences means "Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu em"?

 • A. I love you.
 • B. I have feelings for you.
 • C. You mean the world to me and I can't imagine my life without you.
 • D. You are my everything.

ĐÁP ÁN

C. You mean the world to me and I can't imagine my life without you.

Dịch: Em là cả thế giới đối với anh và anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu em.

Giải thích: Câu này nhấn mạnh tầm quan trọng của người đó trong cuộc sống của bạn.

Câu 8:

Which of the following sentences means "Anh không thể giấu được nữa"?

 • A. I love you.
 • B. You are my everything.
 • C. I'm in love with you and I can't hide it anymore.
 • D. I have feelings for you.

ĐÁP ÁN

C. I'm in love with you and I can't hide it anymore.

Dịch: Anh đang yêu em và anh không thể giấu được nữa.

Giải thích: Câu này thể hiện cảm xúc mạnh mẽ và không thể giữ kín được nữa.

Câu 9:

Which of the following sentences means "Anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em"?

 • A. I love you.
 • B. You mean the world to me and I cherish every moment with you.
 • C. I'm in love with you.
 • D. You are my everything.

ĐÁP ÁN

B. You mean the world to me and I cherish every moment with you.

Dịch: Em là cả thế giới đối với anh và anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em.

Giải thích: Câu này thể hiện sự trân trọng và quý giá từng khoảnh khắc bên người đó.

Câu 10:

Which of the following sentences means "Anh muốn bên em trọn đời"?

 • A. I love you.
 • B. You mean the world to me.
 • C. I have feelings for you.
 • D. I'm in love with you and I want to spend my life with you.

ĐÁP ÁN

D. I'm in love with you and I want to spend my life with you.

Dịch: Anh đang yêu em và anh muốn bên em trọn đời.

Giải thích: Câu này thể hiện mong muốn gắn bó cùng người đó suốt đời.


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố