Khi nào sử dụng "food" và "foods"? – ZiZoou Store - Streetwear

Khi nào sử dụng "food" và "foods"?

1. So sánh "food" và "foods"

Từ "food" có thể dùng trong cả dạng không đếm được (uncountable noun) khi bạn muốn nói chung chung về thức ăn hoặc một loại thức ăn mà không cần chỉ ra số lượng.

Ví dụ:

 • Healthy food is essential for good health.
  (Thức ăn lành mạnh rất quan trọng cho sức khỏe tốt.)
 • Food is fuel for our bodies.
  (Thức ăn là nguồn năng lượng cho cơ thể chúng ta.)

 

Từ "foods" dùng trong dạng đếm được (countable noun) khi bạn muốn nói về các loại thức ăn cụ thể hoặc nói về nhiều thức ăn khác nhau.

Ví dụ:

 • I like to try different foods from around the world.
  (Tôi thích thử các loại thức ăn khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.)
 • Fermented foods can be good for your digestion.
  (Các loại thức ăn lên men có thể tốt cho tiêu hóa của bạn.)

2. Ví dụ so sánh minh họa khác sẽ cho bạn dễ hiểu hơn

Khi bạn nói về "món ăn Hàn Quốc", bạn sẽ sử dụng từ "food" trong dạng không đếm được (uncountable noun) vì bạn đang nói chung chung về thức ăn đến từ Hàn Quốc mà không cần chỉ rõ số lượng các món khác nhau.

Ví dụ:

 • Korean food is known for its bold flavors and variety of dishes.
  (Món ăn Hàn Quốc nổi tiếng với hương vị đậm đà và đa dạng các món ăn.)

 

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nói về nhiều món ăn Hàn Quốc cụ thể và khác nhau, bạn có thể sử dụng từ "foods".

Ví dụ:

 • I've sampled several Korean foods, such as kimchi, bulgogi, and bibimbap.
  (Tôi đã thử nhiều món ăn Hàn Quốc như kimchi, bulgogi và bibimbap.)

3. Kết luận

Tóm lại, sử dụng "food" hoặc "foods" tùy thuộc vào ngữ cảnh và ý định của bạn khi nói về thức ăn một cách chung chung hoặc khi đề cập đến nhiều loại thức ăn cụ thể.


Chia sẻ bài viết này