Sự khác biệt giữa các từ "most", "almost" và "mostly"? – ZiZoou Store - Streetwear

Sự khác biệt giữa các từ "most", "almost" và "mostly"?

Các từ này tuy có vẻ giống nhau nhưng chúng mang các nghĩa và cách dùng khác nhau. Dưới đây là phân biệt cụ thể:

"Most"

Nghĩa là "phần lớn" hoặc "hầu hết".

Ví dụ:

 • Most people in this town speak Spanish.
  (Phần lớn người dân ở thị trấn này nói tiếng Tây Ban Nha.)
 • Most of the cookies are gone.
  (Phần lớn bánh quy đã hết.)
 • Most students passed the exam.
  (Phần lớn học sinh đã qua kỳ thi.)

"Almost"

Nghĩa là "gần như" hoặc "hầu như", dùng để diễn tả điều gì đó sắp xảy ra hoặc suýt đạt được điều gì đó nhưng vẫn chưa hoàn toàn.

Ví dụ:

 • I almost missed the bus.
  (Tôi suýt lỡ chuyến xe buýt.)
 • The work is almost done.
  (Công việc gần như đã hoàn thành.)
 • It’s almost 5 o'clock.
  (Gần 5 giờ rồi.)

"Mostly"

Nghĩa là "chủ yếu" hoặc "phần lớn", dùng để diễn tả điều gì đó xảy ra theo một cách thường xuyên hoặc phần nhiều trong thời gian.

Ví dụ:

 • The audience was mostly teenagers.
  (Khán giả chủ yếu là thanh thiếu niên.)
 • He spends his weekends mostly at home.
  (Anh ấy dành phần lớn cuối tuần ở nhà.)
 • The weather is mostly sunny in this region.
  (Thời tiết ở khu vực này chủ yếu là nắng.)

Tóm tắt sự khác biệt

 • "Most": Dùng để chỉ phần lớn hoặc số lượng lớn của một nhóm hoặc danh từ.
 • "Almost": Dùng để chỉ sự gần đạt đến một trạng thái hoặc hành động nào đó, nhưng chưa hoàn toàn.
 • "Mostly": Dùng để chỉ phần nhiều, thường xuyên hoặc chủ yếu của một hành động hoặc trạng thái.

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố