"Have no" và "Don't have" có gì khác nhau? – ZiZoou Store - Streetwear

"Have no" và "Don't have" có gì khác nhau?

So sánh "have no" và "don't have"

Cả hai từ đều có ý nghĩa tương tự nhau là "không có" nhưng được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau.

"Have no"

Thường được sử dụng để diễn tả sự thiếu hụt hoặc sự không có của một điều gì đó một cách mạnh mẽ hơn, thường được sử dụng trong văn viết hoặc trong các tình huống trang trọng hơn.
Ví dụ:
 • "I have no money left in my wallet."
  (Tôi không còn xu nào trong ví nữa.)
 • "He has no intention of apologizing."
  (Anh ta không có ý định xin lỗi.)

"Don't have"

Thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày, phổ biến hơn "have no". Nó diễn đạt một cách nhẹ nhàng hơn, phù hợp với các tình huống thông thường.
Ví dụ:
 • "I don't have any plans for the weekend."
  (Tôi không có kế hoạch gì cho cuối tuần.)
 • "They don't have enough time to finish the project."
  (Họ không có đủ thời gian để hoàn thành dự án.)

Chia sẻ bài viết này