Cụm từ "feel like" là gì? Khi nào sử dụng cụm từ này? – ZiZoou Store - Streetwear

Cụm từ "feel like" là gì? Khi nào sử dụng cụm từ này?

1. Cụm từ "feel like" là gì?

Cụm từ này có nghĩa là "cảm thấy muốn", "cảm thấy thích", "cảm thấy như là", "có vẻ như",...

Ví dụ:

 • I feel like having a pizza tonight.
  Tối nay tôi thèm ăn pizza quá.
 • I feel like I'm coming down with a cold.
  Tôi cảm thấy như mình sắp bị cảm lạnh.
 • I don't feel like studying right now.
  Lúc này tôi không muốn học bài.

2. Các trường hợp sử dụng cụm từ "feel like"?

Cụm từ này có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm:

 • Diễn tả mong muốn hoặc nhu cầu làm gì đó:

  • Ví dụ: I feel like going for a walk.
   Tôi cảm thấy muốn đi dạo.
  • I feel like eating some ice cream.
   Tôi cảm thấy muốn ăn một chút kem.
  • Today, I feel like working from home.
   Hôm nay tôi cảm thấy muốn làm việc từ xa.
 • Diễn tả cảm giác hoặc suy nghĩ về một tình huống:

  • Ví dụIt feels like it's going to rain soon.
   Có vẻ như trời sắp mưa.
  • It feels like I've met her somewhere before.
   Có cảm giác như tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó trước đây.
  • It feels like this is a wrong decision.
   Cảm thấy giống như đây là một quyết định sai lầm.

3. Lưu ý khi sử dụng cụm từ "feel like"?

Khi sử dụng cụm từ này, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Sử dụng đúng ngữ pháp:

  • Sau "feel like" là một động từ nguyên mẫu có "ing" hoặc một danh từ/cụm danh từ.
  • Ví dụ: I feel like to cry (sai) -> I feel like crying (đúng)
 • Sự khác biệt giữa "feel like" và "feel":

  • "Feel" thường được dùng để diễn tả cảm giác thực tế, trong khi "Feel like" diễn tả cảm giác chủ quan hoặc mong muốn.
  • Ví dụ: I feel sad (cảm thấy buồn - cảm giác thật) vs. I feel like going out (muốn ra ngoài - mong muốn chủ quan).
 • Ngữ cảnh sử dụng:

  • "Feel like" thường không dùng trong văn viết trang trọng.
  • Ví dụ: Trong email công việc, có thể thay bằng "would like to" hoặc "prefer to".

4. Các từ đồng nghĩa phổ biến với "feel like"?

 • Want to

  • Ví dụI want to go out tonight.
   Tôi muốn đi chơi tối nay.
 • Desire to

  • Ví dụShe desires to travel the world.
   Cô ấy khao khát đi du lịch khắp thế giới.
 • Yearn to

  • Ví dụI yearn to see my hometown again.
   Tôi mong mỏi được trở về quê hương.

5. Các từ trái nghĩa phổ biến với từ "feel like"?

 • Dislike

  • Ví dụI dislike going to crowded places.
   Tôi không thích đến những nơi đông người.
 • Hate

  • Ví dụShe hates waking up early.
   Cô ấy ghét dậy sớm.
 • Detest

  • Ví dụThey detest dishonesty.
   Họ căm ghét sự không trung thực.

6. Bài tập thực hành về cụm từ "feel like"

Tìm từ gần nghĩa nhất với "feel like":

 1. I feel like going to the beach today.
  • A. Dislike
  • B. Want to
  • C. Hate
  • D. Detest

  Đáp án: B.

  Tôi muốn đi biển hôm nay.

  Dislike: Không thích
  Want to: Muốn
  Hate: Ghét
  Detest: Căm ghét

 2. She feels like having a cup of coffee.
  • A. Yearn to
  • B. Detest
  • C. Desire to
  • D. Dislike

  Đáp án: C.

  Cô ấy khao khát có một tách cà phê.

  Yearn to: Mong mỏi
  Detest: Căm ghét
  Desire to: Khao khát
  Dislike: Không thích

 3. They felt like taking a walk in the park.
  • A. Hate
  • B. Dislike
  • C. Want to
  • D. Yearn to

  Đáp án: D.

  Họ mong mỏi đi dạo trong công viên.

  Hate: Ghét
  Dislike: Không thích
  Want to: Muốn
  Yearn to: Mong mỏi

 4. We feel like trying the new restaurant downtown.
  • A. Detest
  • B. Hate
  • C. Dislike
  • D. Want to

  Đáp án: D.

  Chúng tôi muốn thử nhà hàng mới ở trung tâm thành phố.

  Detest: Căm ghét
  Hate: Ghét
  Dislike: Không thích
  Want to: Muốn

 5. He felt like staying at home instead of going out.
  • A. Yearn to
  • B. Desire to
  • C. Detest
  • D. Dislike

  Đáp án: B.

  Anh ấy muốn ở nhà thay vì đi ra ngoài.

  Yearn to: Mong mỏi
  Desire to: Muốn
  Detest: Căm ghét
  Dislike: Không thích

 6. Do you feel like watching a movie tonight?
  • A. Dislike
  • B. Detest
  • C. Hate
  • D. Want to

  Đáp án: D.

  Bạn muốn xem phim tối nay không?

  Dislike: Không thích
  Detest: Căm ghét
  Hate: Ghét
  Want to: Muốn

 7. I feel like eating something spicy.
  • A. Hate
  • B. Detest
  • C. Yearn to
  • D. Dislike

  Đáp án: C.

  Tôi mong mỏi ăn món gì đó cay.

  Hate: Ghét
  Detest: Căm ghét
  Yearn to: Mong mỏi
  Dislike: Không thích

 8. She feels like going for a run.
  • A. Dislike
  • B. Hate
  • C. Desire to
  • D. Detest

  Đáp án: C.

  Cô ấy muốn đi chạy.

  Dislike: Không thích
  Hate: Ghét
  Desire to: Muốn
  Detest: Căm ghét

 9. They felt like celebrating their success.
  • A. Detest
  • B. Want to
  • C. Hate
  • D. Dislike

  Đáp án: B.

  Họ muốn ăn mừng thành công của mình.

  Detest: Căm ghét
  Want to: Muốn
  Hate: Ghét
  Dislike: Không thích

 10. I feel like taking a nap this afternoon.
  • A. Yearn to
  • B. Hate
  • C. Dislike
  • D. Detest

  Đáp án: A.

  Tôi mong mỏi có một giấc ngủ trưa hôm nay.

  Yearn to: Mong mỏi
  Hate: Ghét
  Dislike: Không thích
  Detest: Căm ghét


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố