Từ "flat out" nghĩa là gì? – ZiZoou Store - Streetwear

Từ "flat out" nghĩa là gì?

Từ "flat out" mang ý nghĩa nhấn mạnh, nó có các nghĩa phổ biến nhất là:

1. Hoàn toàn, tuyệt đối

Ví dụ:

 • Anh ấy hoàn toàn sai lầm khi nói rằng tôi ăn cắp tiền.
  (He was flat out wrong when he said I stole the money.)
 • Tôi tuyệt đối không thích pizza.
  (I flat out hate pizza.)
 • Anh ấy hoàn toàn nói dối về mọi chuyện.
  (He flat out lied about everything.)

2. Hết sức, hết mức

Ví dụ:

 • Cô ấy hết sức cố gắng để hoàn thành công việc đúng hạn.
  (She worked flat out to finish the project on time.)
 • Chiếc xe chạy nhanh hết mức trên đường cao tốc.
  (The car was flat out on the highway.)
 • Cô ấy hết sức tức giận khi biết tin.
  (She was flat out furious when she found out.)

3. Rõ ràng, thẳng thắn

Ví dụ:

 • Tôi rõ ràng nói với anh ấy rằng tôi không muốn đi xem phim.
  (I told him flat out that I didn't want to go to the movies.)
 • Cô ấy thẳng thắn nói với tôi rằng cô ấy không thích tôi.
  (She told me flat out that she didn't like me.)

4. Bị xẹp, bẹp

Ví dụ:

 • Lốp xe của tôi bị xẹp sau khi tôi đi qua ổ gà.
  (My tire went flat after I hit a pothole.)
 • Quả bóng bẹp dí sau khi hết hơi.
  (The ball was flat after it ran out of air.)

Chia sẻ bài viết này