Phân biệt "for sure" và "of course"? – ZiZoou Store - Streetwear

Phân biệt "for sure" và "of course"?

1. Điểm chung của "for sure" và "of course"

Cả 2 từ đều có nghĩa là "chắc chắn", được sử dụng để xác nhận hoặc đồng ý với một điều gì đó. Chúng thường xuất hiện trong các cuộc trò chuyện hàng ngày để biểu thị sự chắc chắn hoặc sự đồng ý.

Ví dụ:

 • A: Are you coming to the party tonight? (Bạn sẽ đến bữa tiệc tối nay chứ?)
  B: For sure! (Chắc chắn rồi!)

 • A: Did you enjoy the movie? (Bạn có thích bộ phim không?)
  B: Of course! (Tất nhiên rồi!)

2. Điểm khác nhau giữa "for sure" và "of course"

1. "For sure":

 • Thường được sử dụng để biểu thị sự chắc chắn về một sự việc hoặc một điều gì đó sẽ xảy ra.
 • Nó mang tính chất khẳng định mạnh mẽ hơn và thường được dùng để trả lời các câu hỏi trực tiếp hoặc để nhấn mạnh sự đồng ý.

Ví dụ:

 • A: Are you going to the gym tomorrow? (Bạn sẽ đi tập gym ngày mai chứ?)
  B: For sure! (Chắc chắn rồi!)

 • A: Will they finish the project on time? (Họ sẽ hoàn thành dự án đúng hạn chứ?)
  B: For sure. (Chắc chắn rồi.)

 • A: Can we count on him to help? (Chúng ta có thể tin tưởng anh ấy sẽ giúp đỡ không?)
  B: For sure. (Chắc chắn rồi.)

 • A: Is it going to rain today? (Hôm nay trời sẽ mưa chứ?)
  B: For sure. (Chắc chắn rồi.)

2. "Of course":

 • Thường được sử dụng để biểu thị sự đồng ý hoặc sự chấp thuận một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ nhiều.
 • Nó mang ý nghĩa rằng điều đó là hiển nhiên hoặc đã được mong đợi từ trước.

Ví dụ:

 • A: Can I borrow your pen? (Tôi có thể mượn bút của bạn không?)
  B: Of course! (Tất nhiên rồi!)

 • A: Do you want some coffee? (Bạn có muốn uống cà phê không?)
  B: Of course. (Tất nhiên rồi.)

 • A: Is it okay if I leave early today? (Hôm nay tôi về sớm có được không?)
  B: Of course. (Tất nhiên rồi.)

Tóm lại

 • "For sure" nhấn mạnh vào sự chắc chắn và khẳng định mạnh mẽ điều gì đó sẽ xảy ra.
 • "Of course" biểu thị sự đồng ý không cần suy nghĩ nhiều về điều gì đó hiển nhiên là như vậy.

3. Bài tập thực hành Phân biệt "for sure" và "of course"

Điền vào chỗ trống từ thích hợp: A. for sure và B. of course.

Câu 1

A: Are you going to the concert tonight?
B: __________!

ĐÁP ÁN

A. For sure

Dịch: Bạn sẽ đi buổi hòa nhạc tối nay chứ?

Giải thích: "For sure" được dùng để khẳng định chắc chắn sẽ tham gia.

Câu 2

A: Can I borrow your book for a week?
B: __________.

ĐÁP ÁN

B. Of course

Dịch: Tôi có thể mượn cuốn sách của bạn trong một tuần không?

Giải thích: "Of course" được dùng để đồng ý một cách tự nhiên và dễ dàng.

Câu 3

A: Do you think it will snow tomorrow?
B: __________.

ĐÁP ÁN

A. For sure

Dịch: Bạn nghĩ rằng ngày mai sẽ có tuyết rơi không?

Giải thích: "For sure" được dùng để khẳng định mạnh mẽ sự chắc chắn.

Câu 4

A: Could you help me with my homework?
B: __________.

ĐÁP ÁN

B. Of course

Dịch: Bạn có thể giúp tôi làm bài tập về nhà không?

Giải thích: "Of course" biểu thị sự đồng ý tự nhiên và không cần suy nghĩ nhiều.

Câu 5

A: Will you join us for dinner?
B: __________!

ĐÁP ÁN

A. For sure

Dịch: Bạn sẽ tham gia bữa tối với chúng tôi chứ?

Giải thích: "For sure" được dùng để khẳng định chắc chắn sẽ tham gia.

Câu 6

A: Is it okay if I call you later?
B: __________.

ĐÁP ÁN

B. Of course

Dịch: Tôi có thể gọi cho bạn sau được không?

Giải thích: "Of course" được dùng để đồng ý một cách tự nhiên.

Câu 7

A: Are you certain this is the right way?
B: __________.

ĐÁP ÁN

A. For sure

Dịch: Bạn có chắc đây là con đường đúng không?

Giải thích: "For sure" được dùng để khẳng định sự chắc chắn.

Câu 8

A: Can you come to my birthday party?
B: __________!

ĐÁP ÁN

B. Of course

Dịch: Bạn có thể đến dự tiệc sinh nhật của tôi không?

Giải thích: "Of course" được dùng để đồng ý một cách tự nhiên.

Câu 9

A: Do you know if the meeting is still on?
B: __________.

ĐÁP ÁN

A. For sure

Dịch: Bạn có biết cuộc họp vẫn diễn ra không?

Giải thích: "For sure" được dùng để khẳng định sự chắc chắn về một điều gì đó.

Câu 10

A: May I have some more water?
B: __________.

ĐÁP ÁN

B. Of course

Dịch: Tôi có thể xin thêm nước không?

Giải thích: "Of course" biểu thị sự đồng ý một cách tự nhiên và không cần suy nghĩ nhiều.


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố