Khi nào sử dụng từ "take advantage of"? – ZiZoou Store - Streetwear

Khi nào sử dụng từ "take advantage of"?

1. Nghĩa của từ "take advantage of"

Trong tiếng Việt từ này thường có nghĩa là "tận dụng" một cơ hội, tình huống hoặc lợi thế nào đó để đạt được mục đích riêng.

2. Khi nào sử dụng từ "take advantage of"?

Từ này thường được sử dụng trong một số trường hợp cụ thể như sau:

Tận dụng cơ hội hoặc tình huống

Khi có một cơ hội hoặc hoàn cảnh thuận lợi và bạn sử dụng nó để đạt được mục tiêu hoặc lợi ích nào đó.

Ví dụ:

 • I decided to take advantage of the good weather to repaint the house.
  (Tôi quyết định tận dụng lúc thời tiết đẹp để sơn lại nhà.)
 • The team took advantage of the home field advantage to win the game.
  (Đội nhà đã tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trong trận đấu.)
 • The company took advantage of the new technology to improve its products.
  (Công ty đã tận dụng công nghệ mới để cải thiện sản phẩm của mình.)

Sử dụng một nguồn lực hay quyền lợi

Khi bạn có quyền sử dụng một nguồn lực hay lợi ích nào đó và bạn sử dụng nó để hỗ trợ cho mục đích của mình.

Ví dụ:

 • You should take advantage of the company's health benefits.
  (Bạn nên sử dụng tất cả những phúc lợi sức khỏe mà công ty cung cấp.)
 • The company is taking advantage of new technologies to improve its products.
  (Công ty đang khai thác các công nghệ mới để cải thiện sản phẩm của mình.)
 • She's a talented musician who takes advantage of her natural ability.
  (Cô ấy là một nhạc sĩ tài năng, người sử dụng tối đa khả năng tự nhiên của mình.)

Lợi dụng ai đó

Trong một ý nghĩa tiêu cực, từ "take advantage of" cũng có thể ám chỉ hành vi lợi dụng sự ngây thơ, sự tin tưởng, hoặc vị thế yếu hơn của người khác để có lợi cho bản thân.

Ví dụ:

 • He was accused of taking advantage of vulnerable people.
  (Anh ta bị buộc tội đã lợi dụng những người dễ bị tổn thương.)
 • The scammer took advantage of the elderly woman's trust.
  (Kẻ lừa đảo đã lợi dụng lòng tin của người phụ nữ lớn tuổi.)
 • The company took advantage of the workers by paying them low wages.
  (Công ty đã lợi dụng người lao động bằng cách trả lương thấp cho họ.)

Trục lợi

Cần lưu ý rằng việc sử dụng từ "take advantage of" đôi khi có thể mang ý nghĩa tiêu cực, thể hiện hành vi lợi dụng hoặc trục lợi cho bản thân. Do đó, cần sử dụng từ này một cách cẩn thận và phù hợp với ngữ cảnh.

Ví dụ:

 • The corporation was accused of taking advantage of its workers.
  (Tập đoàn bị buộc tội bóc lột công nhân.)
 • Some companies take advantage of their customers by hiding additional fees in fine print.
  (Một số công ty trục lợi khách hàng bằng cách giấu các khoản phí phụ trong điều khoản nhỏ.)

3. Các từ đồng nghĩa với từ "take advantage of"

Lưu ý cách sử dụng của từng từ hoặc cụm từ này có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh:

Utilize - Tận dụng một cách hiệu quả. Mang ý nghĩa sử dụng hiệu quả một cái gì đó để đạt được mục đích.

Ví dụ:

 • She utilized her experience to solve the problem quickly.
  (Cô ấy đã tận dụng kinh nghiệm của mình để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.)
 • The company utilized new technology to improve its efficiency.
  (Công ty đã tận dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động.)

Capitalize on - Tận dụng lợi thế. Mang ý nghĩa khai thác lợi thế của một tình huống để đạt được lợi ích.

Ví dụ:

 • The company capitalized on the latest technology trends to increase its market share.
  (Công ty đã tận dụng xu hướng công nghệ mới nhất để tăng thị phần của mình.)
 • The entrepreneur capitalized on the growing demand for healthy food to start a new business.
  (Doanh nhân đã tận dụng xu hướng ngày càng ưa chuộng thực phẩm lành mạnh để khởi nghiệp.)

Leverage - Tận dụng đòn bẩy. Mang ý nghĩa sử dụng một lợi thế nhỏ để tạo ra một lợi thế lớn hơn, sử dụng một nguồn lực hoặc vị thế có sẵn một cách thông minh để đạt được mục tiêu cụ thể.

Ví dụ:

 • He leveraged his networking skills to advance his career.
  (Anh ấy đã tận dụng các kỹ năng giao tiếp của mình để thúc đẩy sự nghiệp.)
 • The company leveraged its strong brand reputation to launch a new product line.
  (Công ty đã tận dụng danh tiếng thương hiệu mạnh mẽ để ra mắt dòng sản phẩm mới.)

Make use of - Tận dụng tối đa. Mang ý nghĩa sử dụng một cơ hội hoặc tình huống một cách tối đa để đạt được lợi ích.

Ví dụ:

 • We should make use of these old chairs instead of throwing them away.
  (Chúng ta nên tận dụng những chiếc ghế cũ này thay vì vứt bỏ chúng.)
 • We should make use of renewable energy sources to protect the environment.
  (Chúng ta nên tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường.)

Benefit from - Thu lợi từ, hưởng lợi từ...

Ví dụ:

 • She benefited greatly from her study abroad experience.
  (Cô ấy đã hưởng lợi rất nhiều từ kinh nghiệm du học của mình.)

Exploit - Khai thác. Sử dụng một nguồn lực, đặc điểm từ cái gì đó hoặc ai đó một cách triệt để để đạt được lợi ích cá nhân, đôi khi mang ý nghĩa tiêu cực trong việc lợi dụng.

Ví dụ:

 • He was criticized for exploiting his workers.
  (Anh ta bị chỉ trích vì đã bóc lột công nhân của mình.)
 • The company was accused of exploiting its workers by paying them low wages.
  (Công ty bị buộc tội khai thác người lao động bằng cách trả lương thấp.)

Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố