Nói "chào" tiếng Anh thế nào? – ZiZoou Store - Streetwear

Nói "chào" tiếng Anh thế nào?

1. Các cách nói "chào" trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều cách để nói "chào" tùy thuộc vào ngữ cảnh và mối quan hệ giữa người nói và người nghe. Dưới đây là một số cách phổ biến giúp bạn giao tiếp hiệu quả và phù hợp hơn trong từng tình huống cụ thể.

1. Hello

Đây là cách nói chào phổ biến và thông dụng nhất, có thể sử dụng trong mọi tình huống, từ trang trọng đến thân mật.

Ví dụ:

 1. Hello, how are you today?
  • Xin chào, bạn hôm nay thế nào?
 2. Hello, nice to meet you.
  • Xin chào, rất vui được gặp bạn.
 3. Hello, can I help you with anything?
  • Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn không?

2. Hi

"Hi" là cách nói chào thân mật hơn, thường dùng trong các tình huống không chính thức hoặc với bạn bè và người thân.

Ví dụ:

 1. Hi, what's up?
  • Chào, có gì mới không?
 2. Hi, how's it going?
  • Chào, mọi việc thế nào rồi?
 3. Hi, long time no see!
  • Chào, lâu quá không gặp!

3. Good morning / Good afternoon/ Good evening

Đây là những cách chào lịch sự, thường dùng vào các thời điểm cụ thể trong ngày.

Ví dụ:

 1. Good morning, did you sleep well?
  • Chào buổi sáng, bạn ngủ có ngon không?
 2. Good afternoon, how was your day?
  • Chào buổi chiều, ngày của bạn thế nào?
 3. Good evening, are you ready for dinner?
  • Chào buổi tối, bạn đã sẵn sàng ăn tối chưa?

4. Hey

Đây là cách chào không chính thức, thường dùng giữa những người bạn thân hoặc người quen.

Ví dụ:

 1. Hey, how have you been?
  • Chào, dạo này bạn thế nào?
 2. Hey, are you free this weekend?
  • Chào, cuối tuần này bạn rảnh không?
 3. Hey, can we talk for a moment?
  • Chào, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

5. Greetings

Đây là cách chào trang trọng, thường dùng trong các văn bản hoặc tình huống cần sự lịch thiệp.

Ví dụ:

 1. Greetings, esteemed guests.
  • Xin chào, các vị khách quý.
 2. Greetings, how can I assist you today?
  • Xin chào, hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn?
 3. Greetings, it is a pleasure to meet you.
  • Xin chào, rất hân hạnh được gặp bạn.

2. Bài tập thực hành: Cách nói "chào" trong tiếng Anh

Điền từ thích hợp vào các câu sau:

Câu 1:

______ , how are you today?

 • A. Hi
 • B. Hey
 • C. Hello
 • D. Good evening

ĐÁP ÁN

Đáp án: C

Dịch: Xin chào, bạn hôm nay thế nào?

Giải thích: "Hello" là cách chào phổ biến và thông dụng nhất, phù hợp trong mọi tình huống.

Câu 2:

______ , what's up?

 • A. Hello
 • B. Hi
 • C. Good morning
 • D. Greetings

ĐÁP ÁN

Đáp án: B

Dịch: Chào, có gì mới không?

Giải thích: "Hi" là cách chào thân mật, thường dùng trong các tình huống không chính thức.

Câu 3:

______ , did you sleep well?

 • A. Good morning
 • B. Hey
 • C. Hello
 • D. Good afternoon

ĐÁP ÁN

Đáp án: A

Dịch: Chào buổi sáng, bạn ngủ có ngon không?

Giải thích: "Good morning" là cách chào lịch sự, dùng vào buổi sáng.

Câu 4:

______ , are you free this weekend?

 • A. Hello
 • B. Good evening
 • C. Hey
 • D. Greetings

ĐÁP ÁN

Đáp án: C

Dịch: Chào, cuối tuần này bạn rảnh không?

Giải thích: "Hey" là cách chào không chính thức, thường dùng giữa những người bạn thân.

Câu 5:

______ , how can I assist you today?

 • A. Greetings
 • B. Hi
 • C. Good morning
 • D. Hey

ĐÁP ÁN

Đáp án: A

Dịch: Xin chào, hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn?

Giải thích: "Greetings" là cách chào trang trọng, thường dùng trong các văn bản hoặc tình huống cần sự lịch thiệp.

Câu 6:

______ , nice to meet you.

 • A. Hello
 • B. Hi
 • C. Good afternoon
 • D. Hey

ĐÁP ÁN

Đáp án: A

Dịch: Xin chào, rất vui được gặp bạn.

Giải thích: "Hello" là cách chào phổ biến và thông dụng nhất, phù hợp trong mọi tình huống.

Câu 7:

______ , how's it going?

 • A. Good evening
 • B. Hi
 • C. Good morning
 • D. Greetings

ĐÁP ÁN

Đáp án: B

Dịch: Chào, mọi việc thế nào rồi?

Giải thích: "Hi" là cách chào thân mật, thường dùng trong các tình huống không chính thức.

Câu 8:

______ , are you ready for dinner?

 • A. Hello
 • B. Hi
 • C. Greetings
 • D. Good evening

ĐÁP ÁN

Đáp án: D

Dịch: Chào buổi tối, bạn đã sẵn sàng ăn tối chưa?

Giải thích: "Good evening" là cách chào lịch sự, dùng vào buổi tối.

Câu 9:

______ , long time no see!

 • A. Good morning
 • B. Hi
 • C. Hello
 • D. Greetings

ĐÁP ÁN

Đáp án: B

Dịch: Chào, lâu quá không gặp!

Giải thích: "Hi" là cách chào thân mật, thường dùng trong các tình huống không chính thức.

Câu 10:

______ , can I help you with anything?

 • A. Good morning
 • B. Hey
 • C. Hello
 • D. Good afternoon

ĐÁP ÁN

Đáp án: C

Dịch: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn không?

Giải thích: "Hello" là cách chào phổ biến và thông dụng nhất, phù hợp trong mọi tình huống.


Chia sẻ bài viết này


Để lại bình luận

Lưu ý, các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi công bố